Prevencijom do kvalitete života
1 veljače, 2022
U našim ljekarnama saznajte svoj vitaminsko-mineralni status!
4 travnja, 2022

Pušenje je glavni izbježivi čimbenik rizika za zdravlje!

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, duhan je odgovoran za smrt više od 8 milijuna ljudi godišnje. Pušenje duhana izaziva ovisnost, oštećuje sve organske sustave u organizmu, povećava rizik za više od tridesetak bolesti. Izloženost duhanskom dimu ugrožava i zdravlje nepušača, a osobito šteti zdravlju djece.

Nacionalni Dan bez duhanskog dima je dan kojim se želi potaknuti pušače na prestanak pušenja i to prema modelu koji se provodi i u drugim zemljama, a kojim se nastoji potaknuti pušače da ne zapale cigaretu 24 sata i uvide da to nije nemoguće.

Kako je Hrvatska većinski katolička zemlja, odlučilo se da taj dan bude uvijek na prvi dan korizme, budući je to razdoblje kad većina ljudi razmišlja o odricanju od nečega u čemu uživaju tijekom godine. To je prilika da pušači razmisle o svojoj ovisnosti o cigaretama, a da im mi pomognemo da se odreknu cigareta čitavo vrijeme korizme te da nakon toga zauvijek ostanu nepušači.

Istraživanja pokazuju da 75-80% pušača želi prestati pušiti. Međutim treba ih potaknuti da donesu odluku o prestanku pušenja i pružiti im odgovarajuću stručnu pomoć i potporu u odvikavanju od pušenja.

Tako je i Hrvatski dan nepušenja prigoda kojom želimo potaknuti pušače na odvikavanje od te štetne navike, i pozvati ih da ustraju u toj odluci.

IZVOR: Prim. Verica Kralj, dr.med., Hrvatski zavod za javno zdravstvo