Mjerenje sastava tijela / djela masti, vode, mišića

U Ljekarni Homeosan Pribislavec imate priliku

na OMRON vazi s ugrađenim elektrodama izmjeriti udio masnog tkiva, uključujući i visceralno masno tkivo u abdominalnom dijelu (trbuh), udio mišićnog tkiva i ukupne vode.

Rezultate možete prokomentrirati s ljekarničkim timom, a za detaljnije savjete obratite se magistri nutricionizma Ljekarni Homeosan.