Svjetski dan dijabetesa u Ljekarnama Homeosan
14 studenoga, 2018
Novo radno vrijeme ljekarne u Pribislavcu
3 rujna, 2019

Obilježen Svjetski dan dijabetesa u Ljekarnama Homeosan

Ljekarne Homeosan su u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom sudjelovale u javnozdravstvenoj inicijativi besplatnog mjerenje šećera u krvi u ljekarnama u svrhu prevencije i kontrole šećerne bolesti, a povodom Svjetskog dana dijabetesa, 14. studenog 2018.g.

Mjerenja su se provela u ljekarnama u Pribislavcu i Selnici, uz kratko savjetovanje i smjernice koje se pacijenti dobili kao edukativni materijal. U mjerenjima je sudjelovalo 44 ljudi, prosječne dobi 56,5 godina.  64% odazvanih bilo je ženskog spola, a većina odazvanih pristupila je mjerenju u informativne i preventivne svrhe, tek dvije osobe imale su dijagnosticiranu šećernu bolest, od kojih jedna osoba odbija trošiti lijekove zbog nuspojava. Osoba je upućena na ponovnu liječničku terapiju, petero ljudi je upućeno na ponovnu kontrolu šećera zbog mogućnosti predijabetesa ili dijabetesa, a ostali su upućeni u pravilnu prehranu za prevenciju dijabetesa, s posebnom pažnjom na osobe koje troše lijekove za sniženje masnoća u krvi ili visokog krvnog tlaka.

    

Predavanje na temu “Prehrana i biljke u službi prevencije i kontrole šećerne bolesti” održala je magistra nutricionizma, Jasna Ćerić, univ.mag.pharm., u subotu, 17. studenog 2018.godine. Predavanje je sa zanimanjem pratilo 22 ljudi iz područja donjeg Međimurja.

  

S obzirom na veliki pobol i konstantan porast broja oboljelih od šećerne bolesti te činjenicu da su metaboličke i kardiovaskularne bolesti prvi uzrok smrtnosti i zdravstvenih komplikacija u Republici Hrvatskoj, smatramo da su ovakve preventivne aktivnosti i edukacija stavnovištva o pravilnoj prehrani, kontroli i adjuvantnim terapijskim mogućnostima od velike važnosti, stoga podupiremo inicijativu da se u budućnosti ljekarne uključe u slične inicijative, kao doprinos ranom otkrivanju i prevenciji bolesti.

Također, da bi ovakve aktivnosti imale dugoročne rezultate, potrebna je učestalost edukacija i radionica za pacijente te veći broj interdiscipliranih stručnjaka, ali na prvom mjestu i veći broj zainteresiranog stanovništva za edukacije. Manjak zainteresiranosti pacijenata za prehrambene i promjene stila života vidimo kao dodatan izazov.

O inicijativi…

Povjerenstvo za unaprjeđenje ljekarničke djelatnosti i Hrvatska ljekarnička komora su ove godine inicirale preventivne aktivnosti poput trodnevnog orijentacionog mjerenja šećera u krvi i savjetovanja u ljekarnama diljem Hrvatske, s ciljem edukacije i uključivanje što većeg broja stanovništva koje živi u urbanim i ruralnim područjima RH u programe ranog otkrivanja dijabetesa i predijabetesa.

Javnozdravstvena akcija se uklapa u strateške nacionalne planove, Nacionalna strategija zdravstva RH 2012.-2020., Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015.-2020., čiji je opći cilj povećanje broja novootkrivenih slučajeva šećerne bolesti u ranoj fazi akcijom ranog otkrivanja šećerne bolesti unutar sustava primarne zdravstvene zaštite.

mr.sc. Jagoda Ćerić, mag.pharm.