Homeopatska farmacija je prirodna medicinska znanost koja ima određene prednosti u odnosu na klasične načine liječenja. Da bismo razumjeli način na koji djeluju homeopatski lijekovi, moramo dobro poznavati zakone prirode, jer je čovjek njen nedjeljivi dio. U prirodi je sve u ravnoteži sa sobom i sa svime što ga okružuje. Tako je i ljudsko tijelo zdravo kada je u ravnoteži sa sobom i okolinom.

Umjetnost homeopatije je u tome da za bolesnika pronađe „pravo“ sredstvo i u „pravoj“ potenciji; samo tako će informacija gibanja ljekovite supstance stupiti u sklad s bolesnim kretanjem i tako pružiti „imupuls ozdravljenja“.
Izvorna supsatnca za izradu homeopatskog lijeka može biti biljnog, životinjskog ili mineralnog porijekla. Ona se otapa u vodi i po zakonima homeopatije pri tome se otpusti ili aktivira “duh supstance“. Taj postupak se naziva potenciranje i upravo on omogućava „duhu supstance„ da preda taj važni impuls ozdravljenja. U usporedbi su potencije od 1:10 pa do 1:1 000 000 000 000 000, i tako u nedogled. Postavlja se pitanje kako u tako velikim razrjeđenjima, gdje aktivne supstance više nema i ne može se dokazati, nešto ipak djeluje.
Proizvodnja homeopatskih lijekova provodi se danas po jednakim pravilima kao i za druge lijekove . Kemijska, farmaceutska i biološka dokumentacija nimalo ne zaostaju za onom ostalih lijekova. Neškodljivost i opravdanost upotrebe baziraju se na homeopatskoj Materii Medici i kliničkim ispitivanjima.
Danas se zna da je „duh„ homeopatskog preparata u vodi pohranjena elektromagnetska informacija gibanja koja se aktivirala postupkom potenciranja i na taj način potaknula proces ozdravljenja.

Prednosti homeopatije:

  • isključivo prirodni sastojci

  • niska doza zbog čega nema nuspojava

  • potpuno sigurna za bebe, djecu i odrasle

  • mogu se koristiti zajedno sa preparatima tradicionalne (alopatske) medicine

  • mogu se konbinirati različiti homeopatski pripravci za različite tegobe

  • homeoptijom se aktivira imuni sustav, na principu „slično se liječi sličnim“ ne potiskuje simptome nego tretira uzrok tegoba tj. djeluje holistički

Homeopatski pripravci dolaze u različitim oblicima:

  • tablete

  • globulice

  • kapi

  • kreme